skip to Main Content
BEEWAIR – Revolucija U Prečišćavanju Vazduha

BEEWAIR – revolucija u prečišćavanju vazduha za nestanak
virusa, bakterija i alergena iz zatvorenih prostorija

Francuska kompanija Beewair napravila je revoluciju na polju prečišćavanja vazduha u zatvorenim prostorijama Beewair aparatima za efikasno odstranjivanje zagađivača, virusa, bakterija, mirisa, alergena i isparljivih organskih jedinjenja jedinstvenom fizičko-hemijskom metodom pomoću tehnologije DBD-Lyse.

Efikasnost Beewair aparata potvrdile su eminentne svetske laboratorije „Paster“, „Intertek“ i „Virpath“, koja je deo Francuskog nacionalnog referentnog centra za grip i respiratorne viruse, kao i Nacionalnog influenca centra Svetske zdravstvene organizacije.

Očekivani medicinski učinak je NESTANAK:
* VIRUSA adenovirusa tip 5, svinjskog gripa H1N1, ptičjeg gripa H5N2, virusa iz grupe korona virusa
* BAKTERIJA Staphylococcus, Escherichia coli
* PLESNI i BUÐI Cladosporium, Fusarium, Botritis, Penicillium itd.
* ALERGENA

Aparat omogućava dekontaminaciju, depulaciju i dezodorisanje količine vazduha koja je ekvivalent 40 m3 na sat. Labaratorijski testovi potvrđuju da uređaji pokazuju 99,99% smanjenja patogena nakon prvog sata štiteći od alergena i bolesti unakrsne kontaminacije, takođe uklanjanjajući isparljiva organska jedinjenja VOC iz vazduha, koji su nastali od građevinskog materijala ili sredstava za čišćenje.

Ako ste u bilo kom zatvorenom prostoru, nalazite se u sredini koja je i do 15 puta zagađenija u odnosu na kvalitet vazduha spolja, zato je Beewair modul BW60L idealan za prostore kao što su kancelarije, bolnice, stomatološke ordinacije, frizerski i kozmetički saloni, vrtići i učionice, teretane… Pokriva prostor od 60 m2, gde je obradeni protok vazduha na izvoru od 30-60m3/h.

Potpuno je bezbedan za upotrebu, radi u prisustvu ljudi, životinja ili hrane. Ne ispušta ozon niti jone, nema ostataka ili sekundarnih zagađivača.

BEEWAIR – revolucija je u vazduhu!

Back To Top