skip to Main Content

DOKAZANA EFIKASNOST

Tehnologija BEEWAIR je testirana i potvrđena od strane više laboratorija, od čega je:

Specijalizovana međunarodna laboratorija : INTERTEK potvrdila i sertifikovala jednosatnu degradaciju od 99,92 do 99,99% referentnih kontaminanata.
o> redukcija od 99,98% protiv Staphylococcus aureus
o> redukcija od 99,99% protiv E. Coli
o> redukcija od 99,92% protiv ukupne flore i plesni

Jedino rešenje koje je potvrdio Institut Paster Pariz protiv ljudskog Corona Virus MERS
o> redukcija od 99,99% protiv MERS Corona virus CoV
o> redukcija od 99,99% protiv virusa H1N1
o> redukcija od 99,99% protiv adenovirusa

Ref. VirPath / Paster Izveštaj br BV20140611E2 od 26. juna 2014. i 10. jula, DBVM201407E1, 2014.
Ref. INTERTEK: Izveštaj o analizi broj IAC-R11-0754 od 27. jula 2011.

Testovi su sprovedeni in situ, a mnoge ustanove svedoče o efikasnosti BEEWAIR procesa.
Između ostalog, za primer vrtića opremljenog tehnologijom BEEWAIR , pokazuje se smanjenje stope odsustva dece iz medicinskih razloga.
Dekontaminacija vazduha ovom tehnologijom smanjuje broj patologija kod dece i smanjuje apsentizam.
U proseku je došlo do smanjenja od 42% odsustva.
Ovi rezultati se mogu objasniti smanjenjem zagađivača u vazduhu i uništavanjem aktivnih hemikalija koje menjaju imuni sistem.
Slični rezultati su potvrđeni studijom sprovedenom u EPAHD-u grupe Korian za period od jedne i po godine tokom kojeg nijedan stanovnik nije bio kontaminiran tokom vrhunca gripa i gastroenteritisa.

Back To Top