skip to Main Content

Beewair

BEEWAIR je francusko preduzeće specijalizovano za tretman vazduha u zatvorenom prostoru. Cilj mu je da postane međunarodna referenca u oblasti dekontaminacije i depolucije vazduha u zatvorenom prostoru.
Patentirana inovacija koju je razvio BEEWAIR omogućava čišćenje, dekontaminaciju i uklanjanje mirisa istovremeno i efikasno bez hemikalija i bez generisanja sekundarnih ostataka. Ova tehnologija pomaže da se osigura bolji kvalitet vazduha u zatvorenim prostorima i očuva zdravlje, poboljša blagostanje i udobnost stanara. Omogućava svima da održavaju svoje zdravlje i obnavljaju svoju prirodnu odbranu.
Takođe smanjuje izostajanje sa posla i optimizuje produktivnost u određenim granama aktivnosti kao što je tretman otpada ili agrobiznis.
Preduzeće BEEWAIR želi da iskoristi svoje tehnološko vođstvo kako bi se nametnulo na međunarodnom tržištu, znajući da je trenutna ponuda globalno fragmentirana i manje efikasna. Ono je zbog toga identifikovalo je mnoge tržišne segmente (pojedince, medicinu, industriju, prehrambenu industriju, izgradnju, ..) za koje je već razvila namenska rešenja i opseg od 4 segmenta standardnih proizvoda.
Ono ima kapacitet za bilo koji sektor aktivnosti, da analizira problematiku i predlaže efikasan odgovor po meri i po nižoj ceni. Ono želi, zahvaljujući svom dizajnerskom birou povezanom sa INSERM-om, sastavljenom od specijalizovanih inženjera, da se fokusira na istraživanje i razvoj i nastavi sa inovacijama (patentne prijave) kako bi održala svoju konkurentsku prednost.

 

Back To Top