skip to Main Content

Tehnologija

Patentirano inovativno rešenje BEEWAIR

BEEWAIR je razvio ekskluzivnu tehniku koja se sastoji u uklanjanju svih molekula kontaminirajućih agenasa (virusi, bakterije, klice, plesni, alergeni, isparljiva organska jedinjenja, neprijatni mirisi) patentiranim fizičko-hemijskim postupkom nazvanim DBD-Lyse (Pražnjenje dielektrične barijere koja stvara slobodne radikale), u komori za obradu (reaktor), pre njihove mineralizacije (rekompozicija u stabilne molekule koji već postoje u vazduhu, azotu, kiseoniku, vodi, …) da bi se ponovo dobio izvorni vazduh.

Sav vazduh koji prolazi kroz BEEWAIR rastvore se zatim tretira bez proizvodnje intermedijernih ostataka.

Tretman se može izvoditi kontinuirano, u prisustvu ljudi, životinja ili hrane potpuno bezbedno. Autonomna ili integrisana, za male ili veoma velike količine pod uslovom da se nalaze na izvoru biološke kontaminacije ili zagađenja, oprema može raditi bez održavanja u svakodnevnom životu.
Prvo održavanje, koje se obavlja nakon 20.000 sati rada (neprekidno više od 2 godine), i niska potrošnja energije čine ove sisteme jednostavnim za korištenje i ekonomičnim. Opremljeni sondom za detekciju isparivih organskih jedinjenja, indikatorske lampice omogućavaju direktno vizualizaciju efektivnosti tretmana.

Back To Top