skip to Main Content

UNUTRAŠNJE ZAGAĐENJE

Unutrašnji vazduh

*  je 10 do 30 puta zagađeniji
* udišemo 70 do 80 % našeg vremena
* je pun zagađivača, isparljiva organska jedinjenja –  Mikroorganizmi : virusi, bakterije i plesni
* je jedan od glavnih problema javnog zdravlja

Kolektivna svest - Glavni problem javnog zdravlja

Ekološki faktori su determinantni faktori zdravstvenog stanja stanovništva. Napredak u nauci i stručnosti sve više i sve preciznije otkriva uticaj izloženosti fizičkim, hemijskim i biološkim agensima u prirodnom, domaćem i profesionalnom okruženju na ljudsko zdravlje. Nema sumnje da se kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru mora uzeti u obzir u razvoju javnih zdravstvenih politika.
Ambiciozna politika za poboljšanje kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru odlučena je tokom Okruglih stolova Grenelovog ekološkog foruma. Delovanje na kvalitet vazduha postalo je glavno javno zdravstveno pitanje.

Ovo se pretvara u činjenice kroz konkretne akcije (izvor Ministarstvo ekologije i održivog razvoja):

– Upis u PNSE2 (2. Nacionalni Plan Zaštite životne sredine)

Uspostavljanje standardizacije vazduha u zatvorenom prostoru u nekoliko faza :

1. Pojava novog standarda za kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru, koji je diktiralo Ministarstvo ekologije uredbom 2011-1727 od januara 2012. godine. Ovaj standard će poslužiti kao referenca za buduću primenu standardizacije unutrašnjeg vazduha.

2. Nove obaveze po pitanju informisanja od septembra 2013. godine
Uspostavljanje obaveznog označavanja za sve robe široke potrošnje, koje ukazuju na nivo emisije isparljivih zagađivača u odnosu na standard.

3. Nove obaveze po pitanju primene standarda počev od 2014. godine
Prvi koji poštuju novu normu su objekti kolektivnog prijema dece mlađe od 6 godina (jaslice, vrtići, obrdaništa i dr.) i predškolski program.
Zatim će to biti u osnovnim školama, zatim centrima za odmor i ustanove za obrazovanje i obukudrugog stepena da bi se završilo sa obavezom za sve druge institucije koje primaju javnost (bolnice, domovi za starije, zatvoreni bazeni, … ).

4. Nove obaveze po pitanju praćenja poštovanja novih standarda
Praćenje kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru treba da se vrši svakih 7 godina od strane vlasnika ili operatera objekta. Međutim, ako su vrednosti prekoračene, predmetna ustanova će morati ponovno da bude praćena u toku dve godine.

Na marginama tih inovacija, preduzeće BEEWAIR učestvuje u izradi tih standarada.
Francuska nije jedina koja je uronila u ovaj problem, cela Evropa se mobilizuje da poboljša kvalitet vazduha i uvede sve strože propise. U Nemačkoj, na primer, nova, stroža pravila su izdata od 1. januara 2013. godine, o emisijama u vazduh iz određenih poljoprivredno-prehrambenih industrija.
Primećujemo da je svest stvarna i globalna.
Put ka poboljšanju kvaliteta unutrašnjeg vazduha je preduzet i ova obaveza je nepovratna, kao što su potvrdili referentni organi na terenu, OQAI (Opservatorija za kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru) i ADEME ( Agencija za životnu sredinu i upravljanje energijom). Zaista je teško zamisliti činjenicu da je danas spoljni vazduh normalan i da unutrašnji vazduh, koji je još više zagađen, to više nije.
U ovoj zajedničkoj potrebi, BEEWAIR ima za cilj da transformiše mnoge unutrašnje prostore, sada zagađene i opasne za zdravlje (zasićenost naših prirodnih obrana: makrofagi), u zdrava mesta regeneracije kako bi se omogućilo da svi budu bolje zaštićeni kada mi smo napolju.

Trenutna rešenja i njihova ograničenja

Tretman vazduha u zatvorenom prostoru danas se uglavnom obezbeđuje kroz tri procesa :

Filtracija (klasični filter, HEPA…) zadržava neželjene čestice bez njihovog uništavanja i predstavlja rizik od stvaranja izvora sekundarne kontaminacije. Pored toga, filter, kada je jednom zasićen postaje neefikasan.

Sprejevi maskiraju neprijatne mirise i ne donose odgovor na zagađenje ni na kontaminaciju vazduha i stvaraju sekundarnu.

Sistemi za nebulizaciju – zamagljivanjem dezinfikuju površine vazdušnim putem. Radi se o jednokratnom tretmanu na površinama koji ne utiče na zagađivače.

Oksidacijia molekula – je počela da se pojavljuje pre deset godina. On se sastoji u oksidaciji molekula u vazduhu kako bi se direktno razgradili zagađivači i kontaminanti. Razvijene su dve tehnologije:

– Foto-kataliza je evolucija tretmana UV zracima, već poznata. Specifični katalizator koji se nanosi na površinu i podvrgava UV zračenju omogućava degradaciju zagađivača i kontaminanat samo na dodir. Ova tehnologija je brzo pronašla svoje granice jer je proces spor, posebno za neprijatne mirise. Najčešće zahteva velike uređaje, skupe, bučne i neefikasne.

– Ozonacija / jonizacija proizvodi ozon. Ozon je oksidant koji se dugo koristi u tretmanu vode. Difuzan u prostoriji, ovaj molekul je efikasan za dezodoraciju i dekontaminaciju. Ali njegova efikasnost je povezana sa njegovom koncentracijom, koja predstavlja stvarnu opasnost po zdravlje iznad određenog praga. Ovaj proces je već zabranjen od 2007. godine u nekoliko država SAD. Osim toga, neke studije su pokazale da je ozon uključen u formiranje formaldehida (isparljivo organsko jedinjenje (VOC) otrovno, iritantno za oči, nos i grlo).

Uticaj zagađivača na zdravlje

Back To Top